Zprostředkujeme kompletní vyřízení stavebních a územních řízení

  • komunikace s dotčenými orgány a vyřízení závazných stanovisek 
  • komunikace s účastníky řízení a jejich vyjádření 
  • komunikace se samotnými stavebními úřady 
  • dokážeme zajistit potřebné podklady k povolení stavby (Radonový průzkum, Průkaz energetické náročnosti stavby, Hydrogeologický průzkum, Geodetické zaměření a další