Projekční a inženýrská činnost

Služby

  • Projektové dokumentace pro povolení staveb, jejich změn a odstraňování
  • Kompletní vyřízení jednotlivých povolení se získáním vyjádření správců sítí, stanovisek dotčených orgánů a zajišťováním průzkumů apod.
  • Technický dozor investora
  • Studie pro potřeby odhadce